Nemovitostní fond DRFG klientům přinesl

zhodnocení 5,04 % za rok 2016

Spočítejte si, kolik fondy vynesou vám

Na rok 2017 je plánovaný výnos 4,5 % pa.

Investujte pro zajištění dětí,
usnadníte jim vstup do života

Chci investovat:

Min Max
Min Max

Předpokládaná částka se zhodnocením je vyšší o

než když necháte vaše peníze zahálet.

Bez zhodnocení

Předpokládaná částka
se zhodnocením

Chci začít investovat

Pravidelné investování
pro klidné spaní

Min Max
Min Max

Předpokládaná částka se zhodnocením je vyšší o

než když necháte vaše peníze zahálet.

Bez zhodnocení

Předpokládaná částka
se zhodnocením

Chci začít investovat

Investujte pro zajištění na důchod
a zabezpečte se na stáří

Chci investovat:

Min Max
Min Max

Předpokládaná částka se zhodnocením je vyšší o

než když necháte vaše peníze zahálet.

Bez zhodnocení

Předpokládaná částka
se zhodnocením

Chci začít investovat

Jednorázová investice
pro trvalý růst majetku

Min Max
Min Max

Předpokládaná částka se zhodnocením je vyšší o

než když necháte vaše peníze zahálet.

Bez zhodnocení

Předpokládaná částka
se zhodnocením

Chci začít investovat

Nenechte vaše peníze zahálet na střídačce,
pusťte je do hry

Volné peněžní prostředky by neměly zahálet. Investice do podílových fondů
je dokáže zajímavě zhodnotit a vy si tak můžete vytvořit finanční rezervu například
na nákup nemovitosti, zajištění vzdělání vašich dětí nebo třeba na spokojenější důchod.

Výrazně vyšší
zhodnocení

Peníze můžete
kdykoliv vybrat

Pravidelné měsíční
vklady i jednorázové investce

Investujte s jednoduchou a přímou strategií

Na schůzce s naším investičním poradcem se dozvíte všechny informace o filozofii a strategii fondů DRFG. V nabídce máme dva investiční fondy, které se svým zaměřením doplňují a rozkládají riziko investic.

Pouze vstupní poplatek

Klientům neúčtujeme správní ani výstupní poplatek. Vstup do fondu je zpoplatněn do 5 %. Sazba poplatku klesá s velikostí investice - výši vstupního poplatku vám sdělí investiční poradce na základě investičního plánu.

Chytrá přihrávka do vašeho rozpočtu,
silné rezervy se vždycky hodí


Modelový příklad

Předpokládaná částka se zhodnocením je vyšší o

než když necháte vaše
peníze zahálet.

Změnit parametry
Začít investovat

Důležité upozornění a povinné údaje

Nemovitostní fond

DRFG AIF Real Estate Fund je investiční fond zaměřený na přímou držbu nemovitostí na území České republiky s plánovaným cílovým čistým výnosem pro klienty 4,5 % ročně. V současné době držené nemovitosti v hodnotě 792 000 000 Kč.

Dluhopisový fond

DRFG UCITS Bond Fund je investiční dluhopisový fond, který investuje převážně do korporátních dluhopisů s vysokou kredibilitou a také do dluhopisů EU bank. V rámci investiční strategie fondu je pro klienty očekáván čistý výnos 3,5 % ročně.


Důležité upozornění a povinné údaje

Tuto prezentaci vytvořila společnost DRFG a.s., která je zřizovatelem fondů. Interaktivní konfigurátor je určen k usnadnění vaší orientace v nabídce investičních nástrojů. Informace uvedené na tomto webu mají pouze informativní charakter. Nelze je považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Zájemcům doporučujeme před učiněním investičního rozhodnutí podrobné seznámení s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu. Mezi ně patří například statut fondu a klíčové informace pro investory. Investice do investičních nástrojů je obecně spojena s určitými riziky plynoucími především z povahy konkrétního investičního nástroje a také z právních předpisů a zvyklostí daných finančních trhů potažmo zemí. Investiční nástroje v sobě obsahují mj. kreditní riziko emitenta a riziko kolísání hodnoty cenného papíru. U konzervativních investic také není možné se rizikům zcela vyhnout, lze je však omezit především diverzifikací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice.

Zobrazované výpočty jsou jen informativní a vycházejí z aktuálně známých výhledů ekonomického vývoje, současných tržních podmínek a ze vztahu k investičním horizontům doporučeným pro jednotlivé fondy (pro kratší než doporučené investiční horizonty tedy výsledné hodnoty nemusí být platné). Reálný výnos vaší investice bude záviset na skutečném vývoji kapitálových trhů.


Uváděné odhady v sobě nezahrnují náklady za obstarání koupě cenných papírů investičních fondů a finální částka nezahrnuje ani inflaci. DRFG dále upozorňuje, že výkonnost hypotetická není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti. Investování do cenných papírů a jiných investičních nástrojů v sobě pokaždé zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, přičemž není zaručena návratnost investované částky. Z dosavadní výkonnosti zároveň nelze jednoznačně vyvozovat výkonnost budoucí.

Úplné názvy fondů jsou uvedeny v jejich statutech (klíčových informacích pro investory), které jsou k dispozici na webové adrese www.drfg.cz/fondy. Ceny za obstarání koupě a prodeje podílových fondů jsou součástí Ceníku služeb, který najdete na webové adrese www.efekta.cz/pro-zakazniky/dokumenty. Podrobnější informace o všech produktech vám rádi poskytneme na e-mailu brno@drfg.cz.